Klasyfikacja pojazdów samochodowych ciężarowych według ITS

W klasyfikacji ITS – Instytutu Transportu Samochodowego, samochód ciężarowe mają przypisany kod ITS 06. Występuje w tej kategorii co najmniej kilka podrodzajów, z odmiennym przeznaczeniem konkretnych pojazdów.
Podrodzaj pojazdów ciężarowych
Samochód ciężarowy to pojazd przeznaczony do przewożenia większych ładunków. W tej grupie klasyfikacyjnej ITS wyróżnia podrodzaje pojazdów:
• 01 – Skrzynia,
• 02 – Furgon,
• 03 – Wywrotka,
• 04 – Pojemnik,
• 05 – Cysterna,
• 06 – Skrzynia/Żuraw,
• 07 – Furgon/Podest,
• 08 – Ciężarowo-osobowy,
• 09 – Terenowy,
• 10 – Wielozadaniowy,
• 11 – VAN,
• 99 – Inny.
Przeznaczenie samochodów ciężarowych
Furgony, nazywane również furgonetkami to pojazdy o przeznaczeniu uniwersalnym, izotermicznym, może być to chłodnia i lodownia albo samochód pocztowy. W kategorii tej mieszczą się furgony do przewozu mebli, konfekcji i pieczywa.
W podrodzaju 04 – Pojemnik mieszczą się samochody ciężarowe takie jak betoniarka, pojazd do przewozu bitumu, cementu luzem, sypkich artykułów oraz pojemnik asenizacyjny. Cysterna służy do przewożenia paliw płynnych, mleka, wody lub gazów.
W podrodzaju „samochody ciężarowe inne” ITS wyróżnia pojazdy służące do przewozu żywego drobiu, żywych zwierząt, kabli, napojów, elementów budowlanych, kontenerów, pojazdów, samochody ciężarowe do wywozu śmieci i utylizacyjne oraz do przewozu innych ładunków.
Dla zwiększenia ładowności pojazdu ciężarowego można zastosować naczepy i przyczepy ciężarowe, które również znalazły się w klasyfikacji pojazdów według ITS.